אנא קראו בזהירות את תנאי השימוש של האתר.

אתר “ 2BMommy Jobs” או בשמו העברי “להיות אמא לוח משרות” (להלן: “האתר“) מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. להלן יפורטו תנאי מדיניות הפרטיות שמחיל האתר. מתנאי הפרטיות להלן תוכל/י להבין באיזה אופן אנו עושים שימוש במידע של הגולשים באתר בין אם המידע נמסר לנו ובין אם המידע נאסף בשעת הגלישה באתר.

פורטל 2BMommy Jobs הינו לוח דרושים מקוון המאפשר למשתמשים בו לחפש הצעות עבודה ולהציע את מועמדותם למשרות אלה על ידי שליחת קבצי קורות חיים באמצעות האתר.
לתשומת לבכם, כלל המשרות המתפרסמות באתר מיועדות לכל הגילאים, המינים, המגזרים, הדתות והמגדרים. זאת, גם אם נאמר אחרת בגוף המודעה.

מובהר כי שימושך באתר עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת באתר כדוגמת שליחת תגובה באתר, מילוי פרטיך בעמוד “צור קשר”, עיון בעמודים/מדורים/כתבות/בלוג/פוסטים ספציפיים המופיעים באתר וכו’. מידע זה, כמו גם המידע האישי לגביך (להלן: “המידע“) יישמר במאגר הנתונים של האתר. האתר, או מי ממפעיליו, מתחייבים בזאת לעשות שימוש במידע הנ”ל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים במסמך זה.

הגבלת אחריות 

השימוש בפורטל 2BMommy Jobs

 השימוש באתר מותר ומיועד לצרכים אישים ופרטיים בלבד ,כלומר,  לצורך הגשת מועמדות במענה להצעת עבודה, ולא לכל שימוש מסחרי או אחר.
ככל והנך מעסיק המעוניין לפרסם מודעת דרושים באתר ו/או ככל וברצונך לעשות שימוש מסחרי אחר כלשהו, אנא פנה אלינו במייל 2bmommyblog@gmail.com

חל איסור ברור ומפורש לנצל את האתר ו/או את תכניו ו/או את האפשרויות שבו ו/או את מודעות הדרושים ו/או מידע אודות מעסיקים ו/או מועמדים ו/או מידע אחר לשם שליחת הודעות או דואר פרסומי ו/או מסחרי או לשם פנייה למעסיקים ו/או למועמדים בהצעות מסחריות כלשהן. חל איסור מפורש לבצע ו/או לנקוט בכל פעולה מסחרית ו/או פעולה שיש בה כדי לזכות ביתרון מסחרי כלשהו. פנייה מסחרית שכזאת מהווה הפרה חמורה של תקנון זה, הגורמת לאתר ולבעליו נזקים כלכליים ותגרור נקיטה בצעדים משפטיים.
כמו כן, חל איסור לחדור לאתר ו/או לשרת ו/או לכל חומר או לקבצי מחשב בו שלא כדין ו/או ללקט ממנו מידע באמצעות תוכנות אוטומטיות או כל יישום דומה ו/או לנצל את האתר לצורך הפעלת או שליחת וירוס, תוכנות עוינות או כל יישום אחר, ידני או אוטומטי, העלולים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים או למנוע מהם לעשות שימוש סביר באתר. כל שינוי, הנדסה חוזרת או עדכון של כל חלק באתר זה אסורים.

האתר רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתו וללא מתן הודעה מראש או נימוק.

 

רישום לשירותים

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה (המסומנים בגוף הטופס) לא תוכל להירשם לשירותים אלה.

שימוש במידע

האתר יעשה שימוש במידע למטרות המפורטות להלן:

 1. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר.
 2. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את האתר לצורכים אלו יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 3. האתר, או מי מטעמו, רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותים, תכנים והצעות שיכולים לעניין אותך וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהוא עצמו יפרסם ובין אם מידע שיקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים.
 4. לשם יצירת אזורים ושירותים אישיים באתר (לרבות פרסום בפורום), שתוכל להתאים, או שהאתר יוכל להתאים, להעדפותיך.
 5. כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את לוח ידיעות לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת.
 6. לשם תפעולו ופיתוחו התקינים של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

האתר יהא רשאי להעביר את המידע, או כל חלק ממנו – כפי שיימצא לנכון, לשותפיו או ללקוחותיו העסקיים השונים.

מעבר לאמור, האתר, או מי מטעמו, לא יעביר לצדדים שלישיים מידע המזהה אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:

 1. במקרה והתקבלה הסכמתך לכך.
 2. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או את תנאיו של הסכם אחר שאישרת בקשר עם פעילותך באתר, או אם תבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר פעולות שנראה, ולו לכאורה, כאילו הן מנוגדות לדין.
 3. אם יתקבל בידי האתר, או מי מטעמו, צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 4. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין האתר.
 5. בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

עוגיות (Cookies)

האתר משתמש ב-“עוגיות” לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

אם אינך רוצה לקבל עוגיות תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עם זאת, ייתכן שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

פרסומות של צדדים שלישיים

הפרסומות המועלות באתר מנוהלות על ידי האתר או על ידי חברות פרסום שונות בהתאם להרשאה שניתנה להן על ידי האתר. ניהול הפרסומות כאמור מתבצע באמצעות קבצי עוגיות (כהגדרתן לעיל) הנוצרים במחשבך האישי על פי הוראות חברת הפרסום הספציפית.

קבצים אלה משמשים ככלי לאיסוף מידע מהמחשב האישי שלך, והמפרסמים משתמשים בהם על מנת להתאים את הפרסומות שיופנו אליך לתחומי העניין הספציפיים שלך בהתאם למידע שכבר נאסף. עומדת בפניך האפשרות לחסום את חברות הפרסום מליצור ולנהל קבצי עוגיות במחשבך על ידי עדכון ההגדרות הרלבנטיות לכך.

הן האתר והן חברות הפרסום עלולים להשתמש במידע במטרה לספק פרסומות של סחורות ושירותים העשויים לעניין אתכם. תוך כדי פרסום באתר זה ייתכן ויוצב קובץ עוגיה ייחודי בדפדפן שלכם.

אנו משתמשים בחברות פרסום של צד שלישי כדי להציג בפניך מודעות, כשאתה מבקר באתר שלנו. ייתכן שחברות אלו משתמשות בפרטים (לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא”ל או מספר הטלפון שלך) לגבי הביקורים שלך באתר זה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותך. אם אתה רוצה מידע נוסף בנוגע לתהליך זה, ואם ברצונך לדעת כיצד אפשר למנוע מהחברות האלו להשתמש במידע הזה, לחץ כאן.

אבטחת מידע

האתר מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, האתר אינו מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים בהסכם פרטיות

האתר רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות.

עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום.

 

העדר אחריות


השימוש בפורטל 2BMommy Jobs, ברכיביו ובשירותיו הינה באחריות המשתמש בלבד.
פורטל 2BMommy Jobs משמש כגורם ביניים בלבד בין מעסיקים לבין מועמדים, על ידי הענקת במה, המהווה לוח לפרסום משרות ומתן אפשרות להציג אליהם מועמדות – והכל באמצעות ממשק פשוט ונוח.

מודעות הדרושים באתר 2BMommy Jobs מתפרסמות מטעם מעסיקים, המעוניינים לגייס  עובדים בתחומים שונים. המודעות מנוסחות באופן עצמאי על ידי המעסיקים עצמם או מנוסחות על ידי נציגי האתר בהתאם להנחיותיהם של המעסיקים. יחד עם זאת, המעסיקים הם אלו הקובעים את אופי המשרה, את הקריטריונים להגשת מועמדות, ואת תנאי ההעסקה.

לאחר עריכת המודעות ואישורן על ידי המעסיק,  מודעות הדרושים מפורסמות באתר על ידי המעסיקים באמצעות ממשק אוטומטי או באמצעות אחד מנציגי השירות של האתר.

פורטל 2BMommy Jobs איננו יכול לבדוק ואיננו מוודא בפועל את פרטיהן של המשרות המתפרסמות באתר, לרבות תוכנן ו/או ניסוחן ו/או תנאיהן ו/או התאמתן לקטגוריה המתאימה ו/או התאמתה לדרישות הדין. פורטל 2BMommy Jobs גם איננו בודק או מוודא את נכונות פרטיהם ו/או מידע אודותיהם ו/או יכולתם של המעסיקים המפרסמים.
על כן, מומלץ למשתמשים באתר לערוך בדיקה עצמאית וסבירה אודות המעסיק בטרם יבחרו להציג את מועמדותם ו/או להסתמך על תוכן מודעה שפורסמה באתר או כל נתון ו/או מידע אחר. כל שימוש במידע או בתכנים המפורסמים באתר הנו באחריות הבלעדית של המשתמש בהם והוא נושא בסיכון המלא בכל הקשור אליהם.

האתר ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה ו/או הצהרה של מי מהמעסיקים והוא לא יהיה צד לכל ההתקשרות בין המשתמשים לבין המעסיקים.
האתר ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד לגוף או לרכוש, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש ו/או הסתמכות במידע ו/או בתכנים כלשהם המוצגים באתר, בין אם במסגרת מודעות הדרושים, ובין אם במסגרת תכנים שיווקיים ו/או מקצועיים ובין אם בגין קישורים שהוצבו באתר ובין אם מתוכן אחר.

ככל ומצאתם אי דיוק במודעה ו/או ככל והנכם סבורים כי תוכן מודעה איננה תואמת דרישות הדין ו/או עלולה לפגוע ברגשות הציבור, הנכם מוזמנים לפנות אל האתר והאתר יפעל כמיטב יכולתו לבדוק את הפנייה בהקדם ולנהוג בהתאם לשיקול דעתו ו/או עפ"י כל דין.
תכנים המתפרסמים באתר, לרבות עצות, המלצות, כלים, מאמרים, הצעות, הנחיות, טיפים, מידע והסברים אחרים, מתפרסמים באתר כשירות לגולשים בלבד. מובהר ומודגש בזאת כי אין בתכנים הכלולים באתר זו, בכל פורמט שהוא, כדי להוות ייעוץ או הכוונה מקצועיים ו/או תחליף לייעוץ שכזה בכל נושא או תחום הדורש מומחיות או הכשרה מקצועית.

האתר איננו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר אחר אין משמעה כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ואי משמעו כי האתר ושאו מי מטעמו ממליץ או מעודד השימוש באתר המקושר. בעלת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך לרבות בגין כל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמשים כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים המקושרים אליהם ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים בהם.
האתר לא יישא בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת שירותים שהאתר מציע לגולשים ו/או בגין התאמת האתר למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו האתר תלוי לצורך הפעלתו או תפעולו. הגולש מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו להסתמך על תכני האתר או על שירותים שהוא מספק.

האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של תוכן המועלה ו/או המאוחסן ו/או המופיע באתר. כמו כן, האתר רשאי להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא יישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

בעלי האתר אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת. בעלי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמשים עקב כך.